njofto
Advanced Poll
Kush jane fituesit e zgjedhjeve 2013
Partia Demokratike
PD + LSI + PDIU
Partia Socialiste
PS + AK + FRD
PS + LSI + AK + FRD
PS + AK + FRD + PDIU


View results
Version 2.08
 Kursi Ditor
USD / LEK 109.57
EUR / LEK 139.50
GBP / LEK 173.76
CHF / LEK 115.88
Ndryshimi i fundit: 16.11.2012
Pėr mė shumė

Interesat e Instrumenteve tė Bankės
Marre nga Banka e Shqipėrisė
Fletore Zyrtare Nr. 75, date 13 qershor 2011
Shtuar me date:2011-06-14 14:33:43

FLETORE ZYRTARE - 13 qershor ( QPZ ) - Fletore Zyrtare Nr. 75, date 13 qershor me vendimet e Keshillit te Ministrave dhe urdhrin e Ministrise se Brendshme per marrjen e masave te sezonit turistik

P Ë R M B A J T J A


Vendim i KM nr.312, datë 16.3.2011 Për miratimin e rregullores “Për punën me informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror””... 3021

Vendim i KM nr.327, datë 29.4.2011 Për kalimin në fond banesash të ish-objekteve të dala nga ristrukturimi i Ministrisë së Brendshme (reparti ushtarak nr.5715), Tiranë, me qëllim privatizimi, në emër të banorëve, nga Enti Kombëtar i Banesave.. 3027

Vendim i KM nr.328, datë 13.5.2011 Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.1020, datë 14.10.2009 të Këshillit të Ministrave “Për krijimin e Agjencisë së Auditimit të Programeve të Asistencës, akredituar nga Bashkimi Europian”... 3029

Vendim i KM nr.333, datë 26.1.2011 Për administrimin e venddepozitimeve rajonale të mbetjeve urbane...3030

Vendim i KM nr.334, datë 17.2.2011 Për mekanizmin e bashkërendimit të punës për referimin e rasteve të dhunës në marrëdhëniet familjare dhe mënyrën e procedimit të tij.. 3031

Vendim i KM nr.335, datë 2.3.2011 Për disa ndryshime në vendimin nr.1720, datë 29.10.2008 të Këshillit të Ministrave “Për kriteret e përcaktimit të nivelit të lartë sportiv, për mënyrën e shpërblimit të sportistëve që i arrijnë këto nivele, si dhe për përfitimin e trajtimit për përgatitjen sportive”,të ndryshuar.. 3034

Vendim i KM nr.337, datë 6.4.2011 Për përfshirjen e personave të dënuar me burgim dhe të paraburgosurve në kategorinë e personave ekonomikisht joaktivë. 3035

Vendim i KM nr.338, datë 4.5.2011 Për një shtesë në vendimin nr.655, datë 28.7.2010 të Këshillit të Ministrave “Për rregullat dhe procedurat e ndryshimit të kategorive të resurseve të tokës”.... 3036

Vendim i KM nr.339, datë 4.5.2011 Për përbërjen, kompetencat, detyrat e mënyrën e funksionimit dhe kriteret e përzgjedhjes së anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Shëndetit Publik.. 3037

Vendim i KM nr.340, datë 4.5.2011 Për kompensimin e vlerës së taksës së biznesit të vogël, të përdorur për rimbursimin e pajisjeve fiskale e të taksimetrave, për 8 bashki dhe 11 komuna..... 3039

Vendim i KM nr.341, datë 4.5.2011 Për miratimin e protokollit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Maltës, për zbatimin e marrëveshjes, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit Europian, për ripranimin e personave me qëndrim të  aautorizuar.. 3040

Udhëzim i MB nr.243, datë 8.6.2011 Për marrjen dhe bashkërendimin e masave për garantimin e rendit, rritjen e sigurisë publike dhe përmbushjen e standardeve gjatë sezonit turistik veror.... 3045

Fletoren e plote shkarkoje nga atachmenti ( pdf )

Burimi: qpz.gov.al

Share on Facebook

   Fletore Zyrtare Nr. 75, date 13 qershor 2011
Printo  
© Copyright: Alblink 2008